İçeriğe geç

Kamu Bilgilendirme

Hakkımızda

İleri teknoloji sistemlerle düyayı renklendiriyoruz.

Kamu Bilgilendirme

‘’BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA’’

KAMUNUN  BİLGİLENDİRMESİ

 

Kuruluşumuz ‘’ Aypol Solvent Kimsa San ve Tic.A.Ş.’’ ismi ile İstanbul Tuzla Kimya San. Org. San. Bölgesi (KOSB) Melek Aras Bulvarı D.8 No.15 Tuzla 34959 İstanbul, TÜRKİYE adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereğince kuruluşumuzda bulunan tehlikeli maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemi kullanılarak beyan edilmiş ve alt seviyeli kuruluş olması sebebiyle aynı yönetmelik Madde 10 gereğince yükümlü olduğu BKÖP Belgesi hazırlanmıştır.

 

Kuruluşumuz boya, vernik ve solvent üretimi yapmaktadır.

 

 • Methyl alpha-methacrylate

Alevlenebilir sıvıdır. Cilt tahrişi ve cilt hassasiyetine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Isobutanol

Alevlenebilir sıvıdır. Akut toksikolojik özellikleri vardır. Ciltte aşınma ve tahrişe sebep olur. Göz tahrişine ve hasarına sebebiyet verir. Solunum yollarında organ tahrişine sebebiyet verebilir. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Xylol

Alevlenebilir sıvıdır. Akut toksikolojik özellikleri vardır. Ciltte aşınma ve tahrişe sebep olur. Ciddi göz tahrişine sebebiyet verir. Solunum yollarında organ tahrişine sebebiyet verebilir.

 • Styren

Yanıcı sıvıdır. Solunum yollarında akut toksisite özelliği gösterir . Cilt tahrişine sebebiyet verir. Göz tahrişine sebebiyet verir. Üreme sistemi ile ilgili toksisite özelliği vardır.Spesifik hedef organ toksisitesi özelliği vardır.

 • 2-metoksi-1-metiletilasetat

Alevlenebilir sıvıdır.

 • Bütanon;-etil metil keton

Alevlenebilir sıvıdır. Cilt tahrişi ve cilt aşınımına sebep olur. Göz tahrişine ve hasarına sebebiyet verir.Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • n-bütil asetat

Alevlenebilir sıvıdır. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Toluen

Alevlenebilir sıvıdır. Cilt aşınması ve tahrişine sebep olur. Aspirasyon tehlikesi vardır. Göz hasarı ve tahrişine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Asetone

Alevlenebilir sıvıdır. Göz hasarı ve tahrişine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Etil asetat

Alevlenebilir sıvıdır. Göz hasarı ve tahrişine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • 2-Butoxyethanol

Akut toksisite özelliği mevcuttur. Cilt ve göz tahrişine sebep olur.

 • Phthalic anhydride

Akut toksisite özelliği mevcuttur. Cilt ve göz tahrişine sebep olur.Solunum duyarlılığı ve cilt hassasiyetine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Maleic anhydride

Akut toksisite özelliği mevcuttur. Cilt ve göz tahrişine sebep olur.Solunum duyarlılığı ve cilt hassasiyetine sebep olur. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • 2-Hydroxyethyl methacrylate

Cilt hassasiyeti, göz tahrişi ve cilt tahrişine sebep olur.

 • Ethylbenzene

Yanıcı sıvıdır. Akut toksisite özellikleri gösterir. Aspirasyon tehlikesi mevcuttur.Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • 2-Methoxypropyl acetate

Yanıcı sıvıdır. Üreme toksisite özelliği gösterir. Belirli hedef organ toksisite özelliği vardır.

 • Benzene

Yanıcı sıvıdır. Aspirasyona neden olabilir. Göz ve cilt tahrişine sebep olur. Kanserojendir. Üremede mutasyona sebep olabilir. Akut toksisite özelliği mevcuttur. Belirli hedef organ toksisitesi özelliği mevcuttur. Su ortamı için tehlikelidir.

 • Ethylene glycol

Akut toksisite ve belirli hedef organ toksisite özelliği mevcuttur.

 • White Spirite

Alevlenebilir sıvıdır. Belirli hedef organ toksisitesi içerir. Solunum yolları için zararlıdır. Sucul ortam için zararlıdır.

 • 1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridynium dichloride

Akut toksisite özellikleri mevcuttur. Belirli hedef organ toksisitesi vardır. Su ortamı için tehlikelidir.

 • Lead sulfochromate yellow

Kanserojendir. Üreme ve belirli hedef organ toksisitesi özelliği mevcuttur. Su ortamı için tehlikelidir.

 

Büyük bir kaza olması durumunda kaza ile mücadeleyi en etkin şekilde yönetmek ve etkileri en aza indirmek için dahili acil durum planlamaları uygulamaya sokulmaktadır. İlgili dış birimlere haber verilmektedir. Plan dahilinde belirlenen hizmet grupları organize olarak ilk müdahaleleri ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

 

Sızıntı, yüksek basınçla salınımlar senaryo edilmektedir. Gaz dedektörleri, alev dedektörleri, hatlarda iç basınçları ölçen sistemler ve ilgili otomasyon sistemleri ile sürekli kontrolleri sağlanmakta acil durumlarda müdahale edecek sistem ve uyarı sistemlerinin bakım ve kontrolleri takip edilip yapılmaktadır. Solunum yolu ile vücuda alındığında, solunum yollarını hassaslaştırır ve solunum sistemi ile ilgili tehlike içerir. İlgili kimyasalın çevresel etki anlamında tehlike oluşturmamaktadır.

 

Kuruluş büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak amaçlı büyük endüstriyel kazaya sebep olabilecek durumlar ile mücadele amacı ile Dâhili Acil Durum Planın oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında çeşitli hizmet gruplarını oluşturmuş; acil hizmet birimleriyle (Sağlık hizmetleri, İtfaiye, AFAD vb.) iş birliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.