İçeriğe geç

Sosyal Sorumluluk

İleri teknoloji sistemlerle düyayı renklendiriyoruz.

Taahhütlerimiz

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve çevremize verdiğimiz sözler…

Şirketmiz temel amaç ve ilkelerine uygun yeni çalışma şekilleri, üretim yöntemleri ve örgütlenme biçimleri araştırır; yeni ihtiyaçlara göre sürekli olarak kendini geliştirmeye dönüştürmeye gayret eder. Her alanda, en üst düzeyde kaliteye ulaşmayı hedefler. Tüm gücümüzü, ürünlerimizi kusursuz ve ekonomik şekilde üretmek, profesyonel şekilde satışını gerçekleştirmek ve güvenilir şekilde teslim etmek için kullanıyoruz.

Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik
Başta müşterilerimiz olmak üzere, iş ilişkisi içerisine girdiğimiz tüm kişi ve kurumlar hakkında edindiğimiz bilgileri yasaların izin verdiği ölçüler dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşmayız. Çünkü başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın gizlilik haklarına saygı duyarız.

Sevgi ve saygı
İşimizi severek yaparız. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşırız.

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyetine odaklanarak, ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizle karşılıklı güven esasına dayanan kalıcı ve yakın ilişkiler kurar, işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz. Müşterilerimiz bizim için, bizden biridir…

Çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Şirketimiz içerisinde “Biz” bilincini kurduk, yaşatacağız… Biz bir aile şirketiyiz ve çalışanlarımızda bu büyük ailenin parçalarıdır.

Tedarikçi/İş Ortaklarımıza karşı sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize karşı sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Yasal sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Milletlerarası Hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Sosyal sorumluluk
İnsana, kişi hak ve özgürlüklerine ve çevreye saygılıyız. Bunun gereklerini her iş sürecinde dikkate alır, maddi ve manevi olarak her fırsatta yerine getirmeye gayret ederiz.

Çevreye duyarlılık
Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran; ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak üzere çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirme, tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri uygularız.

Bütün şirket faaliyetlerimizde, bütün bunları dikkate alıyoruz. Ve sonuç olarak biz, müşterilerimize Aypol ismiyle özdeşleşmiş yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.