İçeriğe geç

Sosyal Sorumluluk

İleri teknoloji sistemlerle düyayı renklendiriyoruz.

GEZEGENİMİZ

Gezegenimiz…

Onu korumak bizim sorumluluğumuzdur.

Gezegene karşı yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz. Bir iş/işletme gerçeği olarak ve şirketimiz için önemli bir yönetim meselesi olarak iklim değişikliğinin sonuçlarının bilincindeyiz. Bu nedenle karbon ayak izimizi küçültüyor, atıklarımızı azaltıyor ve değerli doğal kaynakları koruyoruz ve bunu yapmanın yeni yollarını bulmaya devam edeceğiz…

Malzeme verimliliği

Hammaddeler, her geçen gün azaldığından, bunların verimli şekilde kullanıldığından emin olmak hepimizin görevidir. İmalat süreçlerimizde, hammaddelerden en iyi şekilde yararlanmanın, üretilen atığın etkin yönetimini de içerdiğine inanıyoruz. Bu sadece çevresel ayak izimizi değil, aynı zamanda maliyetlerimizi de azaltacaktır.

Enerji ve İklim

İklim değişikliği dünya hükümetleri ve sanayileri için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu küresel tehditle mücadele etmek için CO2 emisyonlarımızı izliyor, ölçüyor ve inceliyoruz.

Su

Sanayi günümüzde, dünyanın tatlı suyunun beşte birinden fazlasını tüketmektedir. Ancak bu şekilde devam edemez. Bizim için, bu durum tatlı suyun kıt olduğu bölgelerde tatlı su kaynakları üzerindeki yükü azaltmanın yollarını aramamız gerektiği anlamına geliyor.

Saha/Arazi

Zamanla, sahip olduğumuz yerlerin bazıları, üretim süreçlerinin bir sonucu olarak kontamine oluyor. Amacımız geçmişteki kirlenmiş/kontamine olmuş bütün yerleri temizlemek ve gelecekte güvenli şekilde kullanılabilir hale getirmektir.

Hava

Tesisimiz çevresindeki hava kalitesini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu, endüstriyel üretim süreçlerimizden kaynaklanan emisyonların azaltılması ve sınırlandırılması anlamına geliyor.